certifikáty

FAKTY O SPOLOČNOSTI

Sme tu, aby sme vytvorili perfektný priestort pre život a prácu. Pracujeme na poskytovaní najlepších služieb a budovaní trvanlivých konštrukcií!

Ing. Jozef Hlavoň — project manager

Od roku 2005 spoločnosť SAROUTE vždy mala na pamäti rešpektovanie existujúcich technológií a bezpečnostných noriem v oblasti všeobecných konštrukcií. Certifikáty, ktoré sa zaviazali získať, majú pre svoju organizáciu veľmi dôležitú úlohu a poskytujú ďalšiu záruku efektívnosti pre zákazníkov.

Certifikácia - OCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

OHSAS 18001:2007

Certifikácia - QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

EN ISO 9001 : 2008

Certifikácia - ENVIROMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

EN ISO 14001 : 2004

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

MERKÚR 2016
Najlepší platiteľ dane z príjmu za rok 2015.