náš tím

Ing. Ivan Hlavoň

Ing. Ivan Hlavoň

CEO & Founder
Ivan Hlavoň zakladal spoločnosť SAROUTE v roku 1993. Neustále objavuje nové riešenia, ktoré vznikajú počas pracovného procesu a je spoľahlivým partnerom pre svojich klientov, ako aj pre zamestnancov a zapája sa do každej časti výrobného procesu. Ivan Hlavoň je známy svojou mimoriadnou pozornosťou k spoločnosti a jej praktickému prístupu. S dvadsať ročnými skúsenosťami sa dokonale
view profile

Jozef Vereš
Jozef Vereš
Executive director
Ing. Jozef Vereš zodpovedá za chod spoločnosti. Riadi stredisko v Slovenskej republike.   Pošlite nám správu
view profile
Marián Krištof
Marián Krištof
Executive director
Zodpovedá za oblasť dopravného značenia komunikácií. Riadi stredisko v Českej republike.   Pošlite nám správu
view profile
Miroslav Buček
Miroslav Buček
Executive director
Ing. Miroslav Buček  zodpovedá za oblasť  rekonštrukcií, stavieb a bezpečnostných zariadení. Riadi stredisko v Rakúsku.   Pošlite nám správu
view profile
Štefan Török
Štefan Török
Executive director
Štefan Török zodpovedá za oblasť opráv a údržby komunikácií.   Pošlite nám správu
view profile

Martin Babuša

Martin Babuša

Production manager
Zodpovedá za obchod, marketing a plánovanie prác v rámci Slovenskej republiky   Pošlite nám správu
view profile
Emilie Fabíková

Emilie Fabíková

Production manager
Emilie Fabíková zodpovedá za obchod, marketing a plánovanie prác v rámci Českej republiky   Pošlite nám správu
view profile
Ján Minda

Ján Minda

Production manager
Ján Minda zodpovedá za obchod, marketing a plánovanie prác v rámci Rakúska.   Pošlite nám správu
view profile

Ľudovít Pánik
Ľudovít Pánik
Project manager
Ľudovít Pánik vedúci skladu a dopravy. Zodpovedá za úsek dopravy, skladového hospodárstva a expedície.   Pošlite nám správu
view profile
Jozef Hlavoň
Jozef Hlavoň
Project manager
Ing. Jozef Hlavoň koordinuje projekty v oblasti bezpečnostných zariadení. Zabezpečuje činnosti v oblasti BOZP,PO, ISO a potrebné školenia pre potreby spoločnosti.   Pošlite
view profile
Jan Farský
Jan Farský
Project manager
Ján Farský koordinuje projekty v oblasti dopravného značenia komunikácií,  bezpečnostných zariadení a opravy a údržby komunikácií.   Pošlite nám správu
view profile
Anton Minarik
Anton Minarik
Project manager
Ing. Anton Minarik koordinuje projekty v oblasti dopravného značenia komunikácií a letiskových plôch.   Pošlite nám správu
view profile
Jaroslav Kaštan
Jaroslav Kaštan
Project manager
Jaroslav Kaštan koordinuje projekty v oblasti dopravného značenia komunikácií. Zabezpečuje činnosti v oblasti dopravy a mechanizácie.   Pošlite nám správu
view profile
Ladislav Švec
Ladislav Švec
Project manager
Ladislav Švec koordinuje projekty v oblasti dopravného značenia komunikácií.   Pošlite nám správu
view profile
Martin Čelko
Martin Čelko
Project manager
Ing. Martin Čelko koordinuje projekty v oblasti dopravného značenia komunikácií a bezpečnostných zariadení.   Pošlite nám správu
view profile

Zuzana Macháčová

Zuzana Macháčová

Hlavný ekonóm
Mgr. Zuzana Macháčová zodpovedá za finančný úsek spoločnosti.   Pošlite nám správu
view profile
Miroslava Hujová

Miroslava Hujová

Ekonóm
Mgr. Miroslava Hujová zabezpečuje činnosti v oblasti mzdovej a personálnej agendy.   Pošlite nám správu
view profile

Simona Kučmová

Simona Kučmová

Asistent
Bc. Simona Kučmová zabezpečuje činnosti v oblasti účtovníctva, dopravy a verejného obstarávania.    Pošlite nám správu
view profile
Andrea Taldová

Andrea Taldová

Asistent
Zabezpečuje chod sekretariátu spoločnosti.   Pošlite nám správu
view profile
Mária Vápeníková

Mária Vápeníková

Asistent
Ing. Mária Vápeníková zabezpečuje činnosti v oblasti verejného obstarávania a fakturácií.   Pošlite nám správu
view profile
Oľga Omastová

Oľga Omastová

Asistent
Oľga Omastová zabezpečuje činnosti v oblasti účtovníctva a skladového hospodárstva.   Pošlite nám správu
view profile