riesenia

 • GREAT
  SOLUTIONS

  simply best partners
  Sme lídrom v našom odbore, ale neustále sledujeme
  nové trendy aplikujeme kvalitné technológie a obnovujeme strojové
  vybavenie. Uplatňujeme systém riadenia kvality ISO EN a stále na sebe pracujeme.
  Kontaktujte nás
 • GREAT
  SOLUTIONS

  simply best partners
  Sme lídrom v našom odbore, ale neustále sledujeme
  nové trendy aplikujeme kvalitné technológie a obnovujeme strojové
  vybavenie. Uplatňujeme systém riadenia kvality ISO EN a stále na sebe pracujeme.
  Kontaktujte nás
 • GREAT
  SOLUTIONS

  simply best partners
  Sme lídrom v našom odbore, ale neustále sledujeme
  nové trendy aplikujeme kvalitné technológie a obnovujeme strojové
  vybavenie. Uplatňujeme systém riadenia kvality ISO EN a stále na sebe pracujeme.
  Kontaktujte nás
 • GREAT
  SOLUTIONS

  simply best partners
  Sme lídrom v našom odbore, ale neustále sledujeme
  nové trendy aplikujeme kvalitné technológie a obnovujeme strojové
  vybavenie. Uplatňujeme systém riadenia kvality ISO EN a stále na sebe pracujeme.
  Kontaktujte nás
PROJEKTOV
ROKOV EXISTUJEME
PRACOVNÍKOV
MECHANIZMOV
ČO ROBÍME?

Sme diverzifikovaná spoločnosť, ktorá sa skladá z tímov ľudí, ktorí sú profesionály vo svojich odvetviach. Všetci pracujú na projektoch, výstavbe, preprave, dopravnom značení, prevádzke a údržbe po celom území strednej a západnej európy. 

 

Dopravné značenie komunikácií

Aplikujeme komplexne všetky druhy vodorovného, zvislého a doplnkového dopravného značenia.

Bezpečnostné zariadenia

Zvodidlá, tmiče nárazu, smerové stĺpiky, dopravné kužele a všetko ostatné pre zvýšenie bezpečnosti na cestách.

Rekonštrukcie a stavby

Podľa projektovej dokumentácie a v zmysle investora realizujeme ulice, pešie zóny, domy, námestia, budovy, haly.

Oprava a údržba komunikácií

Pravidelnou starostivosťou o cesty a ich okolie zabezpečujeme komfortnú jazdu v lete a j v zimnom období.

SIGN dopravné značenie
99%
SAFETY bezpečnostné zariadenia
86%
BUILD rekonštrukcie a stavby
38%
CARE oprava a údržba komunikácií
65%

Váhostav, Slovenská republika

So spoločnosťou SAROUTE spolupracujeme v oblasti pozemných stavieb od roku 2012. Zamestnanci spoločnosti vystupujú profesionálne a na vysokej odbornej úrovni. K realizácií niektorých pre nás dôležitých akcií sme si na odporúčanie vybrali práve spoločnosť SAROUTE a dodnes s nimi spolupracujeme.

Moravskoslezsky kraj, Česká republika

V spolupráci so spoločnosťou SAROUTE som bol vždy veľmi spokojný. Prístup spoločnosti k akejkoľvek zadanej zákazke bol vždy na vysokej úrovni a to nie len z pohľadu zodpovedného prístupu ich zamestnancov, ale aj z pohľadu rýchleho a odborne zrealizovaného diela.

magistrát Bratislava, Slovenská republika

So spoločnosťou SAROUTE spolupracujeme od roku 2012. Spoločnosť vystupuje ako plne profesionálna spoločnosť, čo sa prejavuje aj v prístupe jej zamestnancov ústretovosťou, flexibilitou, organizovanosťou. Portfólio ich spoločnosti hovorí samo za seba.

ŘSD, Česká republika

SAROUTE pre nás zabezpečuje realizáciu dopravného značenia od roku 2000. Práca so spoločnosťou je vždy potešením na vysokej profesionálnej úrovni a zodpovedným prístupom k včasnému plneniu zákaziek.

PROJEKTOV - SIGN
PROJEKTOV - SAFETY
PROJEKTOV - BUILD
PROJEKTOV - CARE