care - udrzba

 • OPRAVY
  A ÚDRŽBA CIEST

  simply best partners
  Pravidelnou starostivosťou o cesty a ich okolie
  zabezpečujeme komfortnú jazdu v lete a j v zimnom období.
  Kontaktujte nás
 • OPRAVY
  A ÚDRŽBA CIEST

  simply best partners
  Pravidelnou starostivosťou o cesty a ich okolie
  zabezpečujeme komfortnú jazdu v lete a j v zimnom období.
  Kontaktujte nás
 • OPRAVY
  A ÚDRŽBA CIEST

  simply best partners
  Pravidelnou starostivosťou o cesty a ich okolie
  zabezpečujeme komfortnú jazdu v lete a j v zimnom období.
  Kontaktujte nás
km
zimná údržba / ročne
km
letná údržba / ročne
x
opravy mostov / realizácií
bm
oprava múrov

Pravidelnou starostivosťou o cesty a ich okolie zabezpečujeme komfortnú jazdu v lete a j v zimnom období.

Zimná údržba

Upravovaním a udržiavaním ciest zmierňujeme následky v priebehu zimného obdobia. Komplexnou starostlivosťou sa staráme o zjazdnosť a bezpečnosť.

Letná údržba

Zabezpečujeme všetky práce na letnej údržbe – opravy ciest, kosenie a starostlivosť o zeleň.

Oprava mostov

Opravujeme a predlžujeme životnosť objektov cestného telesa – mostov i priepustov, vrátane úpravy vodných tokov.

Oprava múrov

Oprava múrov popri cestách je rovnako dôležitá, ako starostlivosť o samotné cesty. Ich správnou a včasnou opravou predídeme neočakávaným zosuvom.

ZIMNÁ ÚDRŽBA​
28%
LETNÁ ÚDRŽBA​
32%
OPRAVA MOSTOV​
16%
OPRAVA MÚROV​
24%
km
zimná údržba / ročne
km
letná údržba / ročne
x
opravy mostov / realizácií
bm
oprava múrov

Moravskoslezsky kraj, Česká republika

V spolupráci so spoločnosťou SAROUTE som bol vždy veľmi spokojný. Prístup spoločnosti k akejkoľvek zadanej zákazke bol vždy na vysokej úrovni a to nie len z pohľadu zodpovedného prístupu ich zamestnancov, ale aj z pohľadu rýchleho a odborne zrealizovaného diela.

magistrát Bratislava, Slovenská republika

So spoločnosťou SAROUTE spolupracujeme od roku 2012. Spoločnosť vystupuje ako plne profesionálna spoločnosť, čo sa prejavuje aj v prístupe jej zamestnancov ústretovosťou, flexibilitou, organizovanosťou. Portfólio ich spoločnosti hovorí samo za seba.

ŘSD, Česká republika

SAROUTE pre nás zabezpečuje realizáciu dopravného značenia od roku 2000. Práca so spoločnosťou je vždy potešením na vysokej profesionálnej úrovni a zodpovedným prístupom k včasnému plneniu zákaziek.