safety - bezpecnost

 • BEZPEČNOSTNÉ
  ZARIADENIA

  simply best partners
  Zvodidlá, tmiče nárazu, smerové stĺpiky, dopravné kužele
  a všetko ostatné pre zvýšenie bezpečnosti na cestách.
  Kontaktujte nás
km
bezpečnostné zvodidlá
ks
tmiče nárazu
km
pasívna bezpečnosť / úsekov
doplnkové zariadenia / realizácie

Zvodidlá, tmiče nárazu, smerové stĺpiky, dopravné kužele a všetko ostatné pre zvýšenie bezpečnosti na cestách.

Zvodidlá

Prispeli sme k zvýšeniu bezpečnosti mnohých ciest v niekoľkých európskych krajinách, krátkou lehotou dodania a následnou rýchlosťou osadenia zvodidiel.

Tlmiče nárazu

Osadzovaním bezpečnostných prvkov do kolíznych bodov diaľnic sme výrazným spôsobom znížili dôsledky a následky pri dopravných nehodách.

Pasívna bezpečnosť

Zavedením konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou sme schopní eliminovať vytvorenú prekážku pri vozovke, ktorú tvorí portál veľkoplošnej značky alebo mýtnej brány.

DOPLNKOVÉ ZARIADENIA

Bezpečnostné prvky doplnením – znižujeme riziká vznikajúce cestnou premávkou: smerové stĺpiky a odrazky, dopravné kužele, tieniaci systém, indikátor smeru, kĺbové stĺpiky, snehové zábrany – zásnežky…

ZVODIDLÁ
41%
TLMIČE NÁRAZU
35%
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
19%
DOPLNKOVÉ ZARIADENIA
5%
km
bezpečnostné zvodidlá
ks
tmiče nárazu
km
pasívna bezpečnosť / úsekov
doplnkové zariadenia / realizácie

ŘSD, Česká republika

SAROUTE pre nás zabezpečuje realizáciu dopravného značenia od roku 2000. Práca so spoločnosťou je vždy potešením na vysokej profesionálnej úrovni a zodpovedným prístupom k včasnému plneniu zákaziek.

SMA, Italy

Spoločnosť SAROUTE s našou spoločnosťou spolupracuje v oblasti distribúcie a montáže bezpečnostných zariadení od roku 2013. V rámci 5 ročnej spolupráce sa preukázala schopnosť spoločnosti SAROUTE riešiť kvalitne a v čas akékoľvek náročne projekty a zodpovedne pristupovať k riešeniu neočakávaných situácií.

SSC, Slovenská republika

Práca so spoločnosťou SAROUTE je vždy garantovaná vysokou odbornou úrovňou. So spoločnosťou SAROUTE spolupracujeme v oblasti certifikácie, skúšobníctva, výskumu a vývoja dopravného značenia. Spoločnosť  SAROUTE oceňujeme vďaka jej neustáleho prínosu vo zvyšovaní úrovne kvality a prinášania nových technológií v oblasti dopravného značenia a bezpečnostných zariadení.

NDS, Slovenská republika

Spoločnosť SAROUTE je našim zmluvným partnerom už od roku 2006. Spoločnosť sa vyznačuje veľkou profesionalitou a kvalitným prevedením prác. Špeciálne sa vyznačuje schopnosťou reagovať na mimoriadne až nadštandardné požiadavky v priebehu spolupráce.