sign - značenie

 • DOPRAVNÉ
  ZNAČENIE

  simply best partners
  Aplikujeme komplexne všetky druhy vodorovného,
  zvislého a doplnkového dopravného značenia.
  Kontaktujte nás
 • DOPRAVNÉ
  ZNAČENIE

  simply best partners
  Aplikujeme komplexne všetky druhy vodorovného,
  zvislého a doplnkového dopravného značenia.
  Kontaktujte nás
 • DOPRAVNÉ
  ZNAČENIE

  simply best partners
  Aplikujeme komplexne všetky druhy vodorovného,
  zvislého a doplnkového dopravného značenia.
  Kontaktujte nás
 • DOPRAVNÉ
  ZNAČENIE

  simply best partners
  Aplikujeme komplexne všetky druhy vodorovného,
  zvislého a doplnkového dopravného značenia.
  Kontaktujte nás
km
vodorovné značenie
ks
zvislé značenie
ks
dočasné značenie
ks
dopravné gombíky

Aplikujeme komplexne všetky druhy vodorovného, zvislého a doplnkového dopravného značenia.

Vodorovné dopravné značenie

Realizujeme kvalitné a trvanlivé vodorovné dopravné značenie. Používame iba dôkladne otestované a overené materiály, ktoré aplikujeme všetkými technológiami.

Zvislé dopravné značenie

Zabezpečíme komplexne trvalé dopravné značenie, ale aj reklamné tabule. Podkladom je hliníkový alebo pozinkovaný plech s použitím kvalitnej fólie.

Dočasné dopravné značenie

Postaráme sa o projekty umiestnenia pre dočasné dopravné značenie od osadenia značiek a prvkov cez ich údržbu až po definitívne odstránenie.

Retroreflexné dopravné gombíky

Doplňujeme cez deň neviditeľné, v noci a za zhoršených klimatických podmienok jasne svietivé retroreflexné dopravné gombíky na vozovke.

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
58%
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE​
13%
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
20%
RETROREFLEXNÉ DOPRAVNÉ GOMBÍKY​
9%
km
vodorovné značenie
ks
zvislé značenie
ks
dočasné značenie
ks
dopravné gombíky

Váhostav, Slovenská republika

So spoločnosťou SAROUTE spolupracujeme v oblasti pozemných stavieb od roku 2012. Zamestnanci spoločnosti vystupujú profesionálne a na vysokej odbornej úrovni. K realizácií niektorých pre nás dôležitých akcií sme si na odporúčanie vybrali práve spoločnosť SAROUTE a dodnes s nimi spolupracujeme.

Moravskoslezsky kraj, Česká republika

V spolupráci so spoločnosťou SAROUTE som bol vždy veľmi spokojný. Prístup spoločnosti k akejkoľvek zadanej zákazke bol vždy na vysokej úrovni a to nie len z pohľadu zodpovedného prístupu ich zamestnancov, ale aj z pohľadu rýchleho a odborne zrealizovaného diela.

magistrát Bratislava, Slovenská republika

So spoločnosťou SAROUTE spolupracujeme od roku 2012. Spoločnosť vystupuje ako plne profesionálna spoločnosť, čo sa prejavuje aj v prístupe jej zamestnancov ústretovosťou, flexibilitou, organizovanosťou. Portfólio ich spoločnosti hovorí samo za seba.

ŘSD, Česká republika

SAROUTE pre nás zabezpečuje realizáciu dopravného značenia od roku 2000. Práca so spoločnosťou je vždy potešením na vysokej profesionálnej úrovni a zodpovedným prístupom k včasnému plneniu zákaziek.